Fram tills 2015 har vi agerat i en begränsad skala ute I butiksleden, detta har mer att göra med resursbrist snarare än val av kanalstrategi. När katalogen för Höst 2015 / Vår 2016  släpps i April kommer vi att aktivt besöka butiker i Europa och genom agent även i USA. I takt med att vi utökar vår distribution hoppas vi även kunna utöka antalet återförsäljare.

Sverige

Båstadridshop

Laholmridshop

Holland

Eponia.nl

Chic Cheval

RS Ruitersport

USA

Dressage with elegance, Illinois

The pony Habit, Virginia