Om Eponia

Eponia Equestrian Sport startade 2013 och erbjuder ryttare och häst ett annorlunda alternativ då vi fokuserar på material, erfarenhet, kunskap och medveten produktion. Ett varumärke som skapats av ryttare för ryttare. Våra priser ligger på en attraktiv nivå och vårt varumärke finns idag både i Europa, och Nord Amerika.

Vår försäljning drivs genom direktförsäljning genom webshop, events och genom ett nätverk av brand owners med egen lokal business under varumärket Eponia Equestrian Sport (likt ett franchise.). Det svenska moderbolaget tillhandahåller produktutveckling, webplattform, och distribution och förser de fristående lokala bolagen med nya produkter, tjänster och lösningar. Dock har vi genom ett starkt enskilt ägarskap runt om i världen fördelen att samla in information till utveckling som antingen kan nyttjas av alla eller bara för en specifik marknad.

Vi har idag ett koppel av ambassadörer på olika nivåer allt från världscup och olympisk nivå till hobbyryttaren. Passion är grunden till att Eponia existerar och vi vill gärna behålla detta som en viktig värderingsgrund i vår verksamhet

Vi hoppas kunna erbjuda en fräsch upplevelse inte bara genom våra produkter men också genom de värderingar vi vill bygga vår verksamhet på.

Eponia Equestrian Sport, started 2013 and offers equestrians a different alternative as we focus on material, experience, knowledge and a conscientious production. It is a brand created by equestrians for equestrians. Our prices are attractive and our brand is present in Europe and North America.

Our sales are mainly through direct sales through webshop, events and through a network of national brand owners, that build Eponia through their own business like a franchise. The Swedish company provides product development, digital platform, and distribution to our local business partners.

However, through a strong local ownership, we reap the benefit of sharing information for development on a global or just a local market if needed.

We have ambassadors on the world cup and Olympic level as well as the local hobby rider. Passion is something we strive to keep as our guiding value in our operational and daily work.

Eponia Equestrian Sport hopes to offer a fresh customer experience not only through our products but also through the values we want to build our brand upon.

Jenny Lundholm Graveleij
Grundare/Founder